subsidie voor ideeën - ideeën voor subsidie

  

 

Ik ben Frank Herman Jozef Kiliaan

 

Op 14 seotember 1962 ben ik in Nijmegen geboren, in een gezin met twee oudere zussen. Na mijn hele schooltijd in Nijmegen te hebben doorlopen, ben ik in 1983 naar Eindhoven verhuisd om daar aan de TU/e Technische Bedrijfskunde te gaan studeren. Daar heb ik ook kennisgemaakt met het studentenleven. Als lid van het Eindhovens Studenten Corps, dispuut Audumla en de Eindhovense Mixed Hockey Club heb ik veel plezier gemaakt maar ook veel op bestuurlijk, sociaal en organisatorisch vlak geleerd.

 

In de laatste fase van mijn studie heb ik me gespecialiseerd in bedrijfseconomie, financiering en organisatieadviesprocessen. Tevens heb ik tijdens die laatste studiejaren, naast mijn afstudeeronderzoek bij het Netwerkbedrijf van PTT Telecom in Den Haag, in diverse projecten als organisatieadviseur werkervaring opgedaan.

 

In 1991 ben ik begonnen bij OpdenKamp Adviesgroep (OAG) in Den Haag. Dat bedrijf heb ik samen met de directeur uitgebouwd tot een adviesbedrijf van 32 medewerkers op het moment dat ik in 1998 vertrok. Naast de inhoudelijke taken zoals het beoordelen van EUREKA aanvragen en het organiseren van borkerage events en het schrijven van Milieu-Effectrapportages voor oa BritNed en NorNed 

heb ik bij OAG veel vraagstukken leren oplossen waarmee een groeiend klein bedrijf te maken heeft. 

 

Na acht jaar ben ik bij OAG vertrokken omdat ik door Ernst & Young (EY) werd gevraagd de Grants & Incentives (EYGI) groep te versterken. Met mijn ervaring als beoordelaar van internationale technologie subsidieaanvragen (EUREKA) zou ik een grote toegevoegde waarde kunnen leveren aan de subsidiepraktijk van EYGI. Bij EYGI ben ik gegroeid van adviseur tot senior-manager van (multinationale) klanten, coach van startups en mentor van collega adviseurs. Ook werd ik - naast de vanzelfsprekende klantenportefeuille - verantwoordelijk voor de ontwikkeling van diensten op het gebied van internationale technologie subsidies, voor de kennisontwikkeling en -uitwisseling in de groep en de opvolging van governance regels van/binnen EYGI.

 

Door mijn internationale focus kreeg ik steeds meer vragen die in meerdere Europese landen beantwoord moesten worden. Om het werk van collega’s van andere Europese EY-maatschappen te coördineren heb ik aan de wieg gestaan van de oprichting van een Europees “EY Market Support Centre” in Brussel.

 

Na diverse overnames van andere subsidiepraktijken en kantoren werd EYGI zelf in 2007 in de verkoop gezet. In het verkoopproces heb ik namens een groot deel van de medewerkers gezocht naar een grote adviesorganisatie die EYGI zou kunnen overnemen. Uiteindelijk is de groep verkocht aan PNO Consultants. Inmiddels had ik kennis gemaakt met organisatieadvieskantoor Twynstra Gudde (TG) en voor mijzelf besloten daar te gaan beginnen. Voor die stap te nemen ben ik, voor een periode van 9 maanden, overgegaan naar PNO om ervoor te zorgen dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, functies en adviesprocessen van mijn medewerkers en collega’s goed zou verlopen.

  

In 2008 ging ik naar TG om het adviesvakgebied van samenwerken te leren en een specialistengroep te bouwen op het gebied van financiering van samenwerkingsprojecten. Na veel mooie projecten zoals CobraCable, Greenport Aalsmeer en veel partijen in consortia bijeen gebracht te hebben, werd na drieënhalf jaar duidelijk dat de marktfocus van mijn specialistengroep en van die TG te ver uiteen lagen.

 

Na het pionieren bij TG werd ik me ervan bewust dat ikzelf als ondernemer zou kunnen slagen. In mijn bijna 50e levensjaar heb ik ervoor gekozen om subsidee te starten. In september 2011 liep mijn mailbox al snel vol en kwamen de eerste vragen binnen. Omdat er binnen afzienbare tijd meer opdrachten binnen kwamen dan ik zelf alleen zou kunnen uitvoeren - en ik geen personeel wilde aannemen - ben ik allianties aangegaan met collega adviseurs.

 

Ongeveer in die periode werd me gevraagd of ik een bestuursfunctie bij de Bredase Hockey Vereniging Push wilde bekleden. Ik was daar al trainer en coach van mijn beide dochters. Omdat ik me ook op een andere manier wilde inzetten voor die vereniging heb ik de bestuursfunctie voor commerciële zaken aanvaard. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het sponsorbeleid, het ontwikkelen van sponsorpakketten en alle activiteiten rondom sponsors zoals aantrekken, contractafwikkeling en het nakomen van afspraken en het onderhouden van de relatie met (hoofd)sponsors. Ook het aantrekken van bijdragen in natura (barterdeals) en subsidiezaken zitten in dat pakket.

 

In de jaren van zelfstandig ondernemen ben ik bezig geweest met een breed pallet van opdrachten: van het opzetten van startup bedrijven, het adviseren en coördineren van subsidieaanvraagtrajecten tot het beoordelen van businessplannen. Zo heb ik ook met oud-collega’s van TG en emeritus professor Henk Becker, Stichting European Student Essay Contests in het leven geroepen. Een stichting voor het bevorderen van communicatie tussen generaties onderling en generaties uit verschillende Europese landen, met als doel van elkaar te leren en nieuwe inzichten te genereren waarmee onderzoekers en beleidsmakers nieuw beleid kunnen maken. Helaas hebben we de werkzaamheden door onvoldoende middelen in menskracht en geld moeten staken.

 

In 2013 heb ik bij stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB.org) als parttime fondsenwerver gewerkt. WWJB richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid bij jongeren van 12 tot 25 jaar. WWJB is daarvoor continu in gesprek met jongeren (zowel offline als online) en ontwikkelt samen met hen initiatieven die bijdragen aan hun financiële inzicht en weerbaarheid. WWJB wordt ondersteund door de founding partners KPMG, Nibud, PGGM, SNS Bank, SNS REAAL, SNS REAAL Fonds.

 

De tweede helft van 2013 was een drukke periode, want ik heb toen meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van de VVD in Breda voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Uiteindelijk ben ik toen ook lijstduwer geweest en kreeg ik meer dan honderd stemmen, zonder campagne te voeren. Dat aantal zou genoeg zijn om in de raad te komen, maar ik had van te voren aangegeven geen politieke aspiraties te hebben. Dit project heeft mij veel geleerd over hoe ik standpunten kan verdedigen en heb ik ervaren hoe de gemeentelijke politiek bedreven wordt.

 

Per 1 september 2013 heb ik de samenwerking met Leap BV voor een aantal dagen in de week structureel gemaakt. Tot die datum werkte ik al op afroepbasis samen met de adviseurs van Leap op gezamenlijke projecten, maar de wederzijdse behoefte bestond om structureel tijd te reserveren voor Leap en haar klanten. De opzet is dat ik de Leap adviseurs help met het ontwikkelen van Europese samenwerkingsprojecten voor en met Leap klanten. Deze structurele samenwerking met Leap was een bewuste keuze omdat ik daarmee een stabiele bron van inkomsten had, wat zeer welkom was in combinatie met de andere werkzaamheden die ik toen was gestart. Eind augustus 2013 ben ik met de twee initiatiefnemers van MMEK’ Experience BV - één van de eerste klanten van subsidee - gestart met MMEK’ Football Games BV. Dat bedrijf hebben we officieel in mei 2014 opgericht voor het ontwikkelen en in de markt zetten van mixed-reality voetbalspellen. Deze spellen voor de B2B entertainment markt met een echte bal en beeldschermen met sensorpanelen zijn gerealiseerd bij de Voetbal Experience in Roosendaal en bij FC Bayern München.

 

De maanden daarna hebben we geprobeerd de vraag naar onze Football Games uit Duitsland, Frankrijk, India, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika te beantwoorden. Tegelijk werkten we aan de doorontwikkeling van de sensortechnologie met een aantal instituten en VDL-bedrijven. Voor de benodigde financiële middelen waren we een crowdfunding campagne met Symbid gestart en hadden we € 275.000 opgehaald. Helaas was dat niet het streefbedrag van € 350.000 en hebben we de campagne moeten staken. Ook heb ik tientallen gesprekken met VC’s en Business Angels gevoerd en diverse pitches voor investeerderskringen - onder andere tijdens de week van de ondernemer voor BNR - gehouden. Er was veel interesse maar geld stoppen in een High Tech startup zonder eigen middelen bleek toch een brug te ver. Het product is lastig te beschermen en ons eigen geld was inmiddels volledig besteed. Door privéomstandigheden heb ik de werkzaamheden voor MMEK’ Football Games – tijdelijk – gestaakt.

 

Begin 2016 ging het bij mij in de privésfeer niet goed en ben ik gescheiden. Door deze moeilijke periode heb ik voor mijzelf een aantal knopen doorgehakt. Ik ben gestopt met mijn activiteiten voor de VVD en MMEK’ Football Games. Per april 2016 ben ik de uitdaging bij Leap BV aangegaan om daar een High Tech sector team met specialisten op dat gebied op te zetten. 


In juli 2018 ben ik gaan samenwonen met een nieuwe partner en hebben we samen 6 kinderen, waarvan er 4 uitwonende studenten zijn. 

 

Het is inmiddels ruim 3,5 jaar verder en ik krijg weer meer energie voor nieuwe initiatieven. De afgelopen periode heb ik veel nagedacht en ben me ervan bewust geworden dat mijn hart en mijn kracht meer bij het begeleiden van hightech startups, he vormen van consortia en het verbinden van partijen ligt dan bij alleen het managen van werkzaamheden. 

 

Ik heb in 2019 weer veel energie gekregen door in Eindhoven met een aantal nieuwe initiatieven te werken. Daarom ben ik vanaf januari 2020 weer als zelfstandige aan het werk met een focus op het begeleiden, coachen en verbinden van (Hightech) startups.


Daarnaast zal ik me blijven bezighouden met het evalueren van Europese subsidieaanvragen, met name EIC Accelerator projecten.

subsidee  |  info@subsidee.nl