subsidee | info@subsidee.nl
Dienstverlening

subsidee ondersteunt bedrijven en organisaties op drie manieren:

 1. Coördinatie van activiteiten op het gebied van het ontwikkelen en realiseren van subsidieprojecten
 2. Beoordelen, ontwikkelen en definiëren van projectplannen en het matchen aan financieringsmogelijkheden
 3. Begeleiden van start-ups   
 

 

1. Coördinatie van subsidieactiviteiten

 • Projecten identificeren aan de hand van de reguliere investeringsplanning
 • Vertalen van ideeën naar subsidieprojecten
 • Beoordelen projectplannen en matchen aan financieringsmogelijkheden
 • Structureren en organiseren van subsidieactiviteiten (opzetten van een subsidie-comité)
 • Consortium activiteiten (zoeken en verbinden partners, contracten, organisatie)
 • Strategische afweging subsidie vs andere financiering

2. Beoordelen, ontwikkelen en definiëren van project(plann)en
 • Inventariseren financieringsmogelijkheden
 • Second/Expert opinion op aanvragen
 • Begeleiden/managen aanvraagtrajecten
 • Advies inrichten administratie
 • Beoordeling financierbaarheid projecten en haalbaarheidsonderzoek
 • Contact subsidieverstrekkers en partners
 • Beoordeling mogelijkheden, haalbaarheid bezwaar/beroep

3. Begeleiden van start-ups

 • Start-up definitie (o.a. organisatie, missie en doelen)
 • Business modelling, -plan ontwikkeling, kosten/inkomsten inschatting, investerings- en financieringsbehoefte, business case, marketingplan
 • Analyse van de maatschappelijke en commerciële waarde
 • Risico’s en haalbaarheid inschatten
 • Beoordeling en bijstellen bestaande plannen
 • Organisatie aspecten (organisatiestructuur, IP, eigendom)
 • Partner search
 • Positionering (Applicatiegebieden en potentiele product-marktcombinaties)
 • Propositie beschrijven

Afhankelijk van de vraag kan subsidee werken op basis van werkelijk bestede tijd, fixed price of in voorkomende gevallen op basis van een mixed-fee (vaste prijs met een successfee).

^