subsidie voor ideeën - ideeën voor subsidie

subsidee ondersteunt bedrijven en organisaties op drie manieren

 1. Coördinatie van activiteiten op het gebied van het ontwikkelen en realiseren van subsidieprojecten
 2. Beoordelen, ontwikkelen en definiëren van projectplannen en het matchen aan financieringsmogelijkheden
 3. Begeleiden van start-ups

 

1. Coördinatie van subsidieactiviteiten

 • Projecten identificeren aan de hand van de reguliere investeringsplanning
 • Vertalen van ideeën naar subsidieprojecten
 • Beoordelen projectplannen en matchen aan financieringsmogelijkheden
 • Structureren en organiseren van subsidieactiviteiten (opzetten van een subsidie-comité)
 • Consortium activiteiten (zoeken en verbinden partners, contracten, organisatie)
 • Strategische afweging subsidie vs andere financiering

2. Beoordelen, ontwikkelen en definiëren
 • Inventariseren financieringsmogelijkheden
 • Second/Expert opinion op aanvragen
 • Begeleiden/managen aanvraagtrajecten
 • Advies inrichten administratie
 • Beoordeling financierbaarheid projecten en haalbaarheidsonderzoek
 • Contact subsidieverstrekkers en partners
 • Beoordeling mogelijkheden, haalbaarheid bezwaar/beroep

3. Begeleiden van start-ups

 • Start-up definitie (o.a. organisatie, missie en doelen)
 • Business modelling, -plan ontwikkeling, kosten/inkomsten inschatting, investerings- en financieringsbehoefte, business case, marketingplan
 • Analyse van de maatschappelijke en commerciële waarde
 • Risico’s en haalbaarheid inschatten
 • Beoordeling en bijstellen bestaande plannen
 • Organisatie aspecten (organisatiestructuur, IP, eigendom)
 • Partner search
 • Positionering (Applicatiegebieden en potentiele product-marktcombinaties)
 • Propositie beschrijven

Afhankelijk van de vraag kan subsidee werken op basis van werkelijk bestede tijd, fixed price of in voorkomende gevallen op basis van een mixed-fee (vaste prijs met een successfee).

 

subsidee  |  info@subsidee.nl