subsidie voor ideeën - ideeën voor subsidie

 

 

 

 

 

Frank Herman Jozef Kiliaan

Geboren in Nijmegen, 14 september 1962

 

Samenwonend op de Wilhelminasingel 9 te Breda.

 

  

 

 

Ervaring 

 

Subsidee

(sep 2011 – heden) – eigenaar/adviseur

Expert en evaluator van het EIC Accelerator programma voor de EU 

 

Zelfstandig specialist voor subsidies, financiering en startupbegeleiding. Expert en evaluator van het EIC Accelerator programma.

 

Ingehuurd door de CFO van TMC als expert, reviewer en kwaliteitsbeheerder van de subsidieprocessen (2012-2014).

 

Opzetten, assisteren en beoordelen van nieuwe businesses zoals Football Games, Elestron, Venus & Mercury Telecom, Qugo.

 

Leap

(apr 2012 - apr 2016) – ingehuurd en
(apr 2016 – jan 2020) - senior adviseur in parttime dienstverband)

 

Verantwoordelijk voor hightech accounts in Zuid Nederland, vanuit de vestiging Nijmegen. Tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van specialisme in de Hightech sector. Onder andere kennissessies ontwikkeld voor AR/VR technologie en op die manier technologieleveranciers en potentiele gebruikers uit de industrie bijeen gebracht.

 

In de Hightech sector help ik bedrijven als subsidiespecialist op het gebied van Samenwerking, Internationalisatie en Innovatie. Of het nu gaat om multinationale ondernemingen die in Europees verband samenwerken of Nederlandse innovatieve start-ups op zoek naar financiële steun, u kunt allen rekenen op mijn steun. Bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie voortvloeiend uit een Europees programma of uit een lokale subsidieregeling. Maar binnen de Hightech sector richt ik me in het bijzonder op Automotive bedrijven omdat ik gedurende mijn gehele carrière als adviseur betrokken ben geweest bij zowel de Nederlandse OEM's als bij vele TIER 1, 2 en 3 spelers in deze boeiende en belangrijke sector.

 

MMEK' Football Games

(mei 2014 – apr 2016) - co-founder / CEO

 

Medeoprichter en eigenaar van MMEK’ Football Games een bedrijf dat interactieve spellen met een echte bal in een omgeving met sensoren ontwikkeld. Eind augustus met de bedenkers van MMEK’ besloten van de spellen een apart bedrijf te maken. In mei 2014 een separate entiteit opgericht.

 

Activiteiten zijn het bedenken, ontwikkelen, ontwerpen, produceren, bouwen, verkopen, exporteren en realiseren van mixed-reality-spellen, die in een gecombineerde hightech-, sensoren mediaomgeving worden gespeeld.

Gerealiseerde projecten zijn de voormalige Voetbal Experience in het RBC stadion in Roosendaal en twee spellen in de Fussball Erlebniss van FC Bayern München in de Allianz Arena.

 

Crowdfunding campagne met Symbid gestart en € 275.000 opgehaald. Dit was onvoldoende om de campagne van € 350.000 succesvol te beëindigen. Diverse onderhandelingen met Private Investors gevoerd en onder andere tijdens de week van de ondernemer diverse pitches gegeven. Concepten voor spellen ontwikkeld voor de Indiase markt onder andere SMAASH en het Sahara Star Hotel in Mumbai. 

Twynstra Gudde

(apr 2008 – sep 2011) - aandeelhouder / senior adviseur

 

Opzetten van een specialistengroep op het gebied van financiering van samenwerkingsprojecten. Naast productontwikkeling op gebied van financiering van samenwerkingsprojecten ook inhoudelijk betrokken bij diverse projecten op diverse gebieden zoals gezondheidszorg, huisvesting, vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling, water, duurzaamheid, infrastructuur, innovatieontwikkeling ontwikkelen van clusters van MKB bedrijven in het kader van technologieontwikkeling, en mobiliteit.

 

Ontwikkelen van een programma voor Elektrisch Openbaar Vervoer in verschillende regio’s in Nederland. In het programma moeten pilotprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd waarmee de haalbare businesscase - onder andere door het verlagen van de Total Cost of Ownership - kan worden aangetoond.

 

Onderzoek naar de beste Europese organisatievorm en entiteit voor 24 Europese Meteorologische instituten en advies over het transitiepad naar deze nieuwe organisatievorm.

 

Ontwikkelen en opzetten van een plan voor een internationale hoogspanningsverbinding waarop tevens windparken op zee aangesloten kunnen worden, waarvoor de EU een subsidie heeft toegekend van meer dan € 86,5 miljoen.

 

Opzetten van een consortium van belanghebbenden rond de ontwikkeling van een attractiepark met het thema Bloemen en Planten. Opstellen beleidsstukken en aanvragen voor subsidie: in totaal 1,9 miljoen en de projectwaarde van € 3,6 miljoen. De totale investeringswaarde van het uiteindelijke themapark bedraagt circa € 80 miljoen.

 

Begeleiden stadvernieuwingsproject gemeente Alphen aan den Rijn, specifiek gericht op de ontwikkeling van watergebonden activiteiten.

 

Ontwikkelen van diverse proposities met andere specialisten uit het bureau.

 

PNO Consultants

(jul 2007 – apr 2008) - aandeelhouder / senior manager

 

Vanuit de vestiging in Eindhoven lid van het management en verantwoordelijk voor een aantal taken in die vestiging, waaronder productontwikkeling, kwaliteit, procedures en kennisvermeerdering van adviseurs.

 

 

 • Ontwikkeling van een opleidings- en uitwisselinsgprogramma voor 16 jonge en 6 ervaren onderzoekers voor een consortium van 12 partners uit 5 landen op het gebied van toegepaste natuurkunde. De EU heeft ruim € 4 miljoen euro bijdrage aan dit programma toegezegd.
 • Accountmanagement diverse multinationale klanten (oa ASML, BP Holding Nederland, DAF Trucks, Mars Foods, Vlisco) en strategische klanten (waaronder kennisinstellingen zoals TNO en stichting Deltares, diverse gemeenten en strategische -private - ondernemningen). Daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het opzetten van subsidieorganisatie en structuur bij mulitinationale klanten.
 • Opbouwen van allianties met regionale accountants en adviesbureaus en bankfilialen op gebied van kennisuitwisseling voor het MKB.
 • Na overname van Ernst & Young Grants and incentives door PNO Consultants kennis- en kwaliteitsystemen en tools geïntegreerd met processen van PNO Consultants en procedures overgebracht en geïntegreerd.

 

 

Ernst & Young Grants and Incentives

(okt 1998 - jul 2007) - senior manager

 

 • Ontwikkelen en verzorgen van diverse grote (meer dan een miljoen subsidie) subsidieprojecten op diverse gebieden zoals technologieontwikkeling, educatie, infrastructuur, ruimte, water, duurzaamheid, waaronder Technostarter centra en incubators van het Erasmus MC en de TU/Delft.
 • Uitvoering van de studie naar “Environmentally harmful support measures in EU Member States,” in opdracht van DG Milieu van de Europese commissie.
 • Ontwikkeling van een Europees consortium - uit 8 lidstaten - van 18 werkgevers- en werknemers organisaties en bedrijven uit de kappersbranche en onderzoeksinstellingen en de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van kappers.
 • Ontwikkelen van clusters van MKB-bedrijven rond innovatiethema’s en het clusteren van MKB-bedrijven in verband met subsidieprogramma’s. Samen met de MKB-praktijk van Ernst & Young Accountants Eindhoven en Venlo pakketten van dienstverlening ontwikkeld voor ondersteuning van MKB-ondernemingen in MKB-netwerken.
 • Begeleiden en adviseren ondernemers bij investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden (o.a. voormalig oost Europa, India, China en diverse Afrikaanse landen).
 • Verantwoordelijk voor het opbouwen van kennis opgebied van juridische aspecten bij subsidietrajecten, waaronder staatsteun, aanbestedingsregels, AWB en IP-recht.
 • Ontwikkeling van een Europees netwerk van EY subsidiespecialisten; opgezet in het kader van diverse Europese opdrachten (2001).
 • Ontwikkeling sales en marketing tools, organisatie seminars, (mede) ontwikkeling multidisciplinaire producten.
 • Management van diverse teams en specialistengroepen en van de afdeling KIM (Kennismanagement, Informatievoorziening en Marketing). Ontwikkeling en aansturing van e-nieuwsbrieven, interne trainingen en cross-selling activiteiten voor Ernst & Young regio Den Haag.

 

 

OpdenKamp Adviesgroep

(okt 1991 – okt 1998) - senior adviseur

 

Diverse projecten en activiteiten o.a.:

 

 

 • Adviseur voor het Nederlandse Eureka Secretariaat – agentschap van ministerie van EZ (1993-1998), evaluatie en beoordeling van projectvoorstellen voor Internationale Technologie Samenwerking en het organiseren van Brokerage events – bijeenkomsten om internationale technologie samenwerkingsprojecten te ontwikkelen.;
 • Evaluatie diverse programma’s waaronder Eureka, TOK, IOP-programma’s.
 • Ontwikkeling van EU-projecten voor een internationaal bloed bank consortium en een internationaal EU onderzoeksproject “hazards of tobacco use” (1997)
 • Uitvoering van het projectmanagement van circa 25 kennisuitwisselingsprojecten, op het gebied van personenvervoer van, naar en binnen steden, bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Rotterdam.
 • Uitvoering van projectmanagement en Kennistransfer van de activiteiten van het American Institute of Chemical Engineers Netherlands/Belgium section: verantwoordelijk voor de organisatie van maandelijkse meetings, acquisitie van leden en sponsors en de secretariële en administratieve activiteiten.
 • Procesbegeleidingen en projectbeheer van vergunningsaanvragen voor de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor fotografisch afval verwerkende bedrijven, een raffinaderij en een kwekerij.
 • Evaluatie en ontwikkeling van een management informatiesysteem voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, verantwoordelijk voor de analyse van het bestaande systeem en de behoefte aan informatie bij gebruikers.
 • Opstellen en uitvoeren diverse studies ten behoeve van Milieu Effect Rapportages voor North Refinery, NorNed, en enkele windparken.
 • Opstellen van een communicatieplan voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en rapportage.

 

 

Overige Werkervaring

(1987 – 1991)

 

 • PTT Telecom BV te Den Haag, Netwerkbedrijf Bouw; afstudeeronderzoek.
 • Arthur W. Bröker BV te Eindhoven, adviesbureau voor management consulting en industrial automation; ambulant project medewerker.
 • GSA Industrial Consulting ltd te Guernsey UK (spin out van IMPAC), consultancy voor management informatiesystemen; stage.
 • MIT Consultancy BV te Son (spin out van IMPAC), adviesbureau voor management, implementatie en training; ambulant project medewerker.

 

 

Publicaties

 

 • Environmentally harmful support measures in EU Member States, Report for the European Commission, DG Environment, January 2003. F.H.J. Kiliaan, G.A. Harder and A. Koomen (Ernst & Young, Rotterdam), B. Leurs, R.C.N. Wit, (CE Delft) and G, Schmidt (Oko Institut, Darmstadt). https://www.ce.nl/en/publications/download/2369
 • Gevoelige informatie delen in subsidieaanvragen?, september 2019, artikel in het juridische tijdschrift “ Juridisch up to Date” met mr F. Rutgers (Louwers advocaten), artikelnummer: 2019-0122 en https://louwersadvocaten.nl/gevoelige-informatie-en-subsidieaanvragen/Beroepsgeheimen
 • Diverse bijdragen aan Engelstalige uitgaven: “Netherlands Briefing” en “doing Business in the Netherlands”.
 • Diverse bijdragen aan “Goed Bestuur”, uitgave voor non-profit organisaties.

 

 

 

subsidee  |  info@subsidee.nl