subsidee
subsidies voor ideeën - ideeën voor subsidies

Alles begint met inzicht

De beantwoording van een financieringsvraag begint met het krijgen van inzicht. Allereerst is het goed om in- en overzicht te hebben in welke partijen welke rol spelen en of hun ambities te verenigen zijn met die van jou. Uit het overzicht wordt ook duidelijk welke partijen je nog zou kunnen benaderen.

 

Het is ook goed om te weten waarom spelers handelen zoals ze doen. Je kunt dan beter op hun reactie anticiperen. Tevens is het waardevol om te weten dat/of er een evenwicht bestaat tussen de betrokkenheid van de vier soorten spelers. Banken zullen geen krediet verschaffen als er geen (potentiële) klanten zijn en de overheid geen steun geeft. De overheid zal vaak geen steun geven als banken geen krediet verschaffen, of als er nog geen zicht op mogelijke klanten is. En op hun beurt zullen klanten niet afnemen als de overheid het initiatief niet steunt en/of de wet- en regelgeving gaat veranderen.

 

Geld genoeg?

Het gezegde ‘bezint eer ge begint’ bevat ook in dit werkveld een waarheid. Initiatiefnemers gaan vaak direct van start om er dan gaandeweg achter te komen dat er in de eigen organisatie onvoldoende geld is om de ambitie te realiseren. In veel gevallen moet er dan bij andere partijen aangeklopt worden voor financiering, en moet er met terugwerkende kracht aan de voorwaarden voor financiering van die partijen worden voldaan. Het vervelende resultaat is vaak dat er al dusdanige keuzes gemaakt zijn dat er niet meer aan die voorwaarden voldaan kan worden, of dat het veel moeite kost om bij te sturen. In beide gevallen gaat er capaciteit maar ook energie verloren.

 

Duidelijk plan is het halve werk

Een basis advies is dan ook: maak een goed (business)plan voordat je aftrapt. Dat plan moet helder, eerlijk, volledig, duidelijk, transparant en volledig zijn. Met name de volledigheid van plannen laat in de praktijk vaak te wensen over. Zo worden de (rollen van) interne en externe spelers veelal niet scherp omschreven. Maar een helder plan is en blijft het halve werk.

 

Mik op win-win

Een tweede belangrijk advies is: ‘Handel met open vizier’. Besef dat je met andere partijen samenwerkt! Samenwerking wordt alleen een succes als er onderling vertrouwen en duidelijkheid is. En vertrouwen is gebaseerd op openheid en eerlijkheid. Direct hiermee verbonden is de mutual gains-gedachte: streef naar een win-win-situatie in plaats van enkel eigen gewin.

 

Kennis en feiten

Ten slotte is het van groot belang dat je beeld van het speelveld volledig is. Pas als het informatieplaatje (nagenoeg) volledig is, kun je een goede beslissing nemen en de juiste stappen zetten. Ga hierbij niet uit van veronderstellingen, maar zorg dat je de feiten kent.

 

 

Mijn ervaring leert dat veel organisaties denken het hele spel zelf te kunnen spelen, maar ze vergeten dan dat ze vaak te veel met hun gedachten bij de uitvoering van het project zijn. Mijn devies is daarom: schakel een externe partij in die onafhankelijk en onbevooroordeeld de spiegel kan voorhouden. Daarnaast kunnen experts putten uit een veelvoud van ervaringen uit de zelfde maar ook andere branches.

Terug
Top | info@subsidee.nl