subsidee | info@subsidee.nl
Visie

Visie op financieringsvraagstukken

Bedrijven en organisaties hebben allerlei middelen - zoals mensen, kennis, geld, infrastructuur en machines -  nodig om hun ambities en doelen te bereiken. Maar als er over onvoldoende financiële middelen wordt beschikt, komt de ambitie niet of slechts gedeeltelijk van de grond. Zeker de laatste jaren is het bijeenkrijgen van voldoende geld om activiteiten uit te voeren, een groot punt van zorg.

 

De vraag is daarom: hoe kom je aan voldoende financiële middelen om je doelen te halen?

 

Soorten financiers

Als de initiatief nemende bedrijven of organisaties (en hun partners) zelf onvoldoende financiële armslag hebben om hun plannen uit te voeren, moeten ze op zoek naar aanvullende geldbronnen. In mijn visie spelen bij de financiering van ambities vier soorten spelers een rol.

 

 

 

 

Naast de initiatiefnemers heb je de kapitaalverschaffers zoals banken, Venture Capital- en Private Equity firma’s, informal investors, maar ook sponsors. Een derde groep betrokkenen betreft de klanten. Klanten zijn belangrijk omdat zij vaak voor het gebruik van initiatieven betalen. In het geval van nieuwe ontwikkelingen kunnen klanten ook voorfinancieren en op die manier de ontwikkeling bekostigen. In ruil daarvoor kunnen ze het recht van eerste gebruiker krijgen. Ook kan de klant in dit soort gevallen betrokken worden bij de ontwikkeling, en dan schuift de klant op naar de categorie ‘partner’. Bij de ontwikkeling van een nieuw product kan de klant haar specifieke wensen in het product laten verwerken, de ‘klant’ werkt dan direct mee aan de ontwikkeling en is dan zodoende partner.

 

Overheid in diverse rollen

In de laatste groep ‘spelers’ is de overheid de belangrijkste. De overheid heeft verschillende belangen en rollen. Overheden kunnen door beleid initiatieven en ambities bevestigen en steunen. Dat laatste kan door het verstrekken van financiële middelen. Dan spreken we over subsidies.

 

Soms moet de overheid - om haar ambities te realiseren - beleidsplannen concretiseren waarvoor zij andere partijen nodig heeft. De overheid kan dan proactief handelen en de rol van initiatiefnemer of de rol van ‘first-user’ aannemen. In beide gevallen kan zij budget vrijmaken om een nieuw initiatief mogelijk te maken. De laatste rol van de overheid is de rol van handhaver. Dan toetst zij of initiatieven wel binnen de wet- en regelgeving passen. Ook hiervoor moet een initiatiefnemer de overheid consulteren. Deze overheidsrol is ook voor ‘klanten’ belangrijk. Want als de overheid de wet- en regelgeving verandert, kan de klant met onbruikbare goederen of diensten blijven zitten.


Verder
^